info@romavision.co 02188322486 - 02188491602 - 09126433615
Tag: تیرز
تیزر سازمانی

تیزر سازمانی چیست ؟ تیزر تبلیغاتی یک تیزر کوتاه بین ۵ تا ۳۰ ثانیه می باشد که شما می توانید، در اول و آخر یک ویدیو برای معرفی و شناساندن محصولتان استفاده نمایید . این ویدیوها در استانداردهای بالایی طراحی و ساخته می‌ شوند و می ‌توانند در بازاریابی یک کمک بسیار خوب برای شما باشند

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن

X