info@romavision.co 02188322486 - 02188491602 - 09126433615

طراحی لوگو

نحوه اجرای طراحی لوگو در پنل A اینگونه است که ۷ طرح اولیه برای ارائه آماده شده و کارفرما از بین آن ها یکی را به دلخواه انتخاب می کند، طرح انتخاب شده در سه مدل و رنگ مختلف طراحی می شود و کارفرما از بین این سه طرح، یکی را انتخاب می کند تا ریزه کاری های مورد نیاز بر روی آن انجام شود.

نمونه کارهای طراحی لوگو

در حال بارگذاری ...
X